2017-11-13

Redovisning av koncernförsäljning för Oktober 2017 (stark tillväxt)

Försäljning för oktober månad 2017 blev 1 025 773 kr vilket kan jämföras med 566 465 kr

för september 2017. Q4 är normalt det starkaste kvartalet för koncernen och försäljningen

har börjat mycket riktigt bra med att oktober månad redovisar nästan en dubblering mot

förgående års försäljning.

 

Den senaste månaden har varit en stor utmaning då jag som ny VD har haft väldigt mycket 

att göra och behöva sätta mig in i samtidigt som koncernen genomgår ett flertal  större

förändringar i samband med kostnadsbesparingsprogramet som har tagit mycket tid att 

genomföra. Men trotts detta har vi lyckats öka bolagets försäljningssiffror och vi går nu

från röda till svarta siffror i resultaträkning! 

 

Säger en mycket glad Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ) 

Tel: +46 72 732 55 33

E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

 

Mats Andersson, Ordförande i Biotech Equity AB (publ) 

Tel: +46 73 312 59 73


Back to news