2017-11-10

Kommuniké från extra bolagstämma den 9 november 2017

Vid den extra bolagsstämman i  Biotech-IgG AB (publ), org. nr. 556529-6224, den 9 november 2017 fattades följande beslut:

 

- Stämman beslutade att omvälja Mats Andersson och Stefan Nyman som styrelseledamöter samt nyvälja

Glenn Renhult som ny styrelseledamot. Till ordförande valdes Mats Andersson.

 

- Stämman beslutade att ändra bolagsordning enligt styrelsens förslag i kallelsen.

 

- Stämman beslutade att välja Göran Bringer som revisor.

 

Se bifogat bolagstämmaprotokoll

Se bifogat bolagsordning

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ) 

Tel: +46 72 732 55 33

E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

 

Mats Andersson, Ordförande i Biotech Equity AB (publ) 

Tel: +46 73 312 59 73


Back to news