2017-07-26

Biotech-IgGs riktade emission registrerad hos Bolagsverket

Bolagsverket har nu registrerat emissionen som genomfördes 6 juli 2017 och aktierna kommer levereras till samtliga tecknare under denna vecka med start idag den 26 juli.

Antalet utomstående aktier i bolaget är nu totalt 245 533 220 och aktiekapitalet är ökat till 2 455 331 kronor. Emissionsinstitut till bolaget var Mangold Fondkommissionär vid registreringen.

 

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ)

Tel: +46 733 50 49 10

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet:   www.biotech-igg.com,   mail: info@biotech-igg.com.


Back to news