2017-07-31

Flaggningsmeddelande i Biotech-igG AB (publ)

Bolagets huvudägare Insolita AB har efter bolagets senaste emission gått under 10% ägarandel och därav detta flaggningsmeddelande, Insolita AB innehar per dagens datum 9,11%  av bolagets kapital och röster vilket motsvarar 22 374 814 aktier i Biotech-igG AB.

 

”Biotech-igG har goda möjligheter att bli ett lönsamt bolag då vi genomför stora kostnadsbesparingar som på årsbasis kommer påverka bolaget resultat positivt, min tilltro till bolaget är god och jag ser fram emot det fortsätta arbetet att få bolaget lönsamt, säger Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ).”

 

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ)

Tel: +46 733 50 49 10

 

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND,

tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet:   www.biotech-igg.com,  

mail: info@biotech-igg.com.


Back to news