2017-08-08

Försäljning genom distributionsavtal med T2 Biosystems

Bolaget har via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S nu tagit sin första order och kommit igång med försäljning av T2 Biosystems. Beställaren är Rigshospitalet som är ett av de största sjukhusen i Danmark. Bolaget kan i dagsläget inte bedöma avtalets omfattning då vi befinner oss i en startprocess med att sätta upp det nya avtalet, mer information kommer publiceras löpande angående avtalet så fort information kan lämnas.

 

Bolaget har efter en tids försäljningsarbete äntligen tecknat sin första order gällande T2 Biosystems utrustning. Ordervärdet på den första order är av mindre betydelse det som är viktigt nu är att produkten kommer ut och används på den nordiska marknaden, det skapar en fin plattform för vårt vidare arbete med att leverera T2 maskiner med dess tillhörande produkter. Vi kommer nu intensifiera försäljningsarbetet och vår uppfattning är att distributionsavtalet med T2 Biosystems kommer vid en lyckad införsäljning att påverka bolaget omsättning och resultat positivt, säger Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ).

 

Kort om Rigshospitalet

 

Rigshospitalet (som betyder National, State eller Kingdom Hospital) är ett av de största sjukhusen i Danmark och det mest specialiserade sjukhuset i Köpenhamn. Sjukhusets huvudbyggnad är en 16-våningar funktionalistisk highrise, en av de högsta strukturerna i centrala delar av staden. Rigshospitalet grannar är Panum-byggnaden, som husar Hälso- och medicinska fakulteten vid Köpenhamns universitet. Som ett lärosäte ingår det i ramorganisationen Köpenhamns universitetssjukhus.

 

Kort om T2 Biosystems Inc

 

T2 Biosystems Inc. fokuserar på att utveckla innovativa diagnostiska produkter för att förbättra patienters hälsa. Med två FDA-godkända produkter inriktade på diagnos av blodförgiftning (sepsis) samt en rad andra produkter under utveckling, är T2 Biosystems ett snabbt framväxande företag inom in vitro-diagnostik. T2Candida® reagenspanelen revolutionerar diagnos av blodförgiftning. Den är den första sepsis-patogendiagnostiska panelen som inte kräver förodling av blodkultur, vilket ger snabbare, enklare och korrekta resultat inom tre till fem timmar från provtagning. T2Candida® Panelen identifierar tillsammans med det helautomatiska T2Dx instrumentet, de fem kliniskt relevanta arter av Candida direkt från helblod som gör det möjligt för läkare att initiera lämplig behandling på ett mycket tidigt stadium. (se tidigare pressmeddelande från 2016-09-08 för mer information)

 

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ)

Tel: +46 733 50 49 10

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND,

tel 046-12 37 40,

fax 046-12 37 60,

Internet:   www.biotech-igg.com,  

mail: info@biotech-igg.com.

 

Denna information är sådana information som Biotech-igG AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8:e augusti 2017.


Back to news