2017-08-17

Biotech fortsätter att konsolidera verksamheten för att effektivisera administrationen ...

och försäljningen

Biotech-igG AB (publ) fortsätter att konsolidera sin verksamhet för att uppnå ännu större effektivitet och lönsamhet i koncernen. Kontoret och lagerlokalen i Lund är nu uppsagda och merparten av administrationen för moderbolaget är under juli/aug månad flyttad från Lund till Göteborg.

 

Personalen i Danmark kommer under kommande kvartal att genomgå en internutbildning för att effektivisera administrationen samt rationalisera nuvarande orderhantering. Detta kommer frigöra resurser så att bolaget kan koncentrera sig på att öka sin försäljning i både Sverige, Norge och Danmark utan att markant öka bolagets försäljningskostnader.

 

De nya rutinerna och kortare arbetsprocesserna kommer möjliggöra mer fokus på försäljningen mot både befintliga och nya kunder vilket i sin tur på sikt kommer påverka bolagets rörelseresultat positivt. Bolaget kommer under innevarande kvartal att uppdatera sitt IT system och förenkla bolagets nuvarande logistikhantering detta kommer underlätta för kunderna att göra tilläggsbeställningar. När förändringarna är genomförda är det bolagets uppfattning att på årsbasis spara cirka 4,5 miljoner (tidigare kommunicerat var 4 miljoner i ett pressmeddelande den 17-07-07), säger Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ)

 

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ)

Tel: +46 733 50 49 10

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet:   www.biotech-igg.com,  mail: info@biotech-igg.com.

 

Denna information är sådan information som Biotech-igG AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17:e augusti 2017.


Back to news