2017-08-25

Uppdatering kring bolaget pågående noteringsprocess

Biotech-igG AB (publ) genomgår på sedvanligt sätt en ny noteringsprocess (se tidigare pressmeddelande från AktieTorget den 170629) och med anledning av detta har bolaget fått ett större antal förfrågningar från bolagets aktieägare den senaste tiden därav detta informationsbrev för en kort uppdatering. 

 

Bolagets nya lednings primära fokus är idag att få bolagets aktie åternoterad på AktieTorget ordinarie lista. Noteringsprocessen är i full gång med att tillhandahålla det material som AktieTorget har eftersökt av bolaget för att granska nya ledningen samt kapaciteten för extern informationsgivning. Målsättningen och vår förhoppning är att denna process ska vara avslutad inom kort och att AktieTorget då godkänner bolaget och dess nya ledning och flyttar tillbaka aktien till AktieTorgets ordinarie lista.

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik, samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli ledande skandinavisk distributör av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården. Bolaget har idag cirka 4 500 aktieägare och är noterat på AktieTorget sedan 2010-05-03.

 

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ)

Tel: +46 733 50 49 10

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet:   www.biotech-igg.com,   mail: info@biotech-igg.com.


Back to news