2017-08-29

Biotech-igG sammanfattar Nordic Mycology Meeting i Köpenhamn 24 - 25 augusti gällande ...

bolagets T2 Biosystems försäljning

Bolaget var sponsor och medverkade på Nordic Mycology Meeting i Köpenhamn den 24 - 25 augusti. Där promotades T2 Biosystems. Bolaget har distributionsrättigheter på de svenska, danska och norska marknaderna avseende diagnostiska T2Dx 1.1 Instrumentet samt tillhörande T2Candida.

 

Bolagets Nordic Sales Manager och en styrelseledamot från det danska dotterbolaget var representanter på mässan. Det var ett stort intresse för T2 Biosystems med tillhörande produkter. Det skapades nya kontakter med tänkbara kunder som kommer följas upp under kommande veckor, säger Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ).

 

Kort om T2 Biosystems Inc

 

T2 Biosystems Inc. fokuserar på att utveckla innovativa diagnostiska produkter för att förbättra patienters hälsa. Med två FDA-godkända produkter inriktade på diagnos av blodförgiftning (sepsis) samt en rad andra produkter under utveckling, är T2 Biosystems ett snabbt framväxande företag inom in vitro-diagnostik. T2Candida® reagenspanelen revolutionerar diagnos av blodförgiftning. Den är den första sepsis-patogendiagnostiska panelen som inte kräver förodling av blodkultur, vilket ger snabbare, enklare och korrekta resultat inom tre till fem timmar från provtagning. T2Candida® Panelen identifierar tillsammans med det helautomatiska T2Dx instrumentet, de fem kliniskt relevanta arter av Candida direkt från helblod som gör det möjligt för läkare att initiera lämplig behandling på ett mycket tidigt stadium. 

 

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ)

Tel: +46 733 50 49 10

Biotech-IgG AB, Box 2138, 40313 GÖTEBORG, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet:   www.biotech-igg.com,   mail: info@biotech-igg.com.


Back to news