2017-09-07

Utökat samarbete med Aarhus University hospital i Danmark

Biotech-IgG och Aarhus University hospital utökar samarbetet i och med att ytterligare en avdelning på sjukhuset väljer att bli beställare.

 

Förra veckan blev det klart att nyremedecinska avdelning på Aarhus University hospital väljer Biotech-IgG som leverantör av ELISA Kit.

 

Första ordern lagd, den är av mindre värde men vi ser det som en möjlighet till ett långsiktigt samarbete med repetitiva beställningar säger Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ).

 

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ)

Tel: +46 733 50 49 10

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet:   www.biotech-igg.com,   mail: info@biotech-igg.com.


Back to news