2017-09-11

Biotech-igG sammanfattar Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care (SSAI) ...

i Malmö den 6-8 september.

Bolaget har medverkat i Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care (SSAI) i Malmö den 6-8 september.

 

Målet med deltagandet var att föra fram fördelarna T2Candida. Det var cirka 1000 deltagare över tre dagar och det var ett stort intresse för T2Dx och dess paneler från intensivvårdande enheter.

 

Det framkom att den nuvarande diagnostiken av Candida upplevs som bristande och att T2Candida är ett mycket intressant koncept där man ser den kliniska nyttan av snabb och korrekt diagnostik av Sepsis. Det här var viktig bekräftelse från marknaden som vi kommer använda i vår fortsatta promotion av T2 Biosystem säger Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ).

 

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ)

Tel: +46 733 50 49 10

Biotech-IgG AB, Box 2138, 40313 GÖTEBORG, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet:   www.biotech-igg.com,  mail: info@biotech-igg.com.


Back to news