2017-06-22

Kommuniké extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämman i Biotech-IgG AB (publ), org. nr. 556529-6224, den 22 juni 2017 fattades beslut enligt bilagt bolagsstämmoprotokoll.

 

Mer information om respektive styrelseledamot kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande under kommande vecka.

 

Margareta Kriz

 

På uppdrag av styrelsen i Biotech-IgG AB

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Margareta Kriz


Back to news