2017-06-27

Ny styrelseordförande och VD i Biotech-IgG AB (publ)

Vid ett konstituerande styrelsemöte den 22 juni 2017 i Lund beslutade den nya styrelsen att utse Mats Andersson till ny styrelseordförande och Anders Edvardsson till ny extern VD för Biotech-IgG AB.

 

Styrelsen beslutade även att entlediga nuvarande verkställande direktör Dario Kriz från sin tjänst.

 

”Vi kommer under de närmaste dagarna att sätta oss in i verksamheten med fokus på att få bolaget lönsamt. Samtidigt kommer vi genomföra ett större besparingsprogram där vi avser att konsolidera koncernen för att på bästa möjliga sätt uppnå ett värdeökande för bolagets aktieägare,” säger bolagets nya VD Anders Edvardsson, Biotech-IgG AB (publ).

 

För mer information, v.v. kontakta:

Anders Edvardsson
VD i Biotech-IgG AB (publ) 
Tel: +46 733 50 49 10
mail: info@biotech-igg.com


Back to news