2017-07-07

Genomför kostnadsbesparingsprogram i koncernen om ca. 4 miljoner årligen

Som en första åtgärd för att få koncernen vinstdrivande genomför nu den nya ledningen ett stort kostnadsbesparingsprogram där man konsoliderar koncernen och effektiviserar administrationen och flyttar huvudkontoret till Göteborg. Bolagets nuvarande kontor i Lund kommer sägas upp och flytten beräknas vara klar under kommande kvartal.

 

Den senaste tidens arbete med att sätta sig in i koncernen har gett en tydligare bild på hur verksamheten ser ut idag och vilka åtgärder vi kan genomföra på både kort och lång sikt, för att vända den negativa trenden, säger bolagets VD Anders Edvardsson i Biotech-igG AB (publ).

 

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ) 
Tel: +46 733 50 49 10


Back to news