2017-07-13

Biotech-IgG grundare rekryteras till Biotech-IgG A/S

Som ett naturligt steg i den omorganisation som pågår i koncernen så genomför ledningen nu även styrelseförändringar i bolagets dotterbolag Biotech-IgG A/S. Nuvarande ledamöter avgår och som nya ledamöter väljs istället Mats Andersson, Stefan Nyman, Aram Soma och Alistair Hurst. Som ny verkställande direktör väljs Anders Edvardsson som idag även är VD för Biotech-igG AB (publ).

 

”Vi känner stor glädje över att tidigare grundaren Alistair Hurst nu blivit rekryterad och invald som ny styrelseledamot i Biotech-IgG A/S. Hans primära arbetsuppgift kommer vara att hjälpa till och konsolidera den svenska verksamheten med den danska för att uppnå bästa möjliga lönsamhet för koncernen.” säger Anders Edvardsson VD Biotech-igG AB (publ)

 

Vid förvärvstillfället av den danska verksamheten (2009) omsatte verksamheten ca 15,2 miljoner under ledningen av Alistair Hurst, så målet är att bolaget nu skall återta en del av marknaden och både öka bolagets försäljning och resultat.

 

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ) 
Tel: +46 733 50 49 10

 


Back to news