2017-06-09

Komplettering handlingar inför extra bolagsstämma

Härmed kompletteras kallelsen inför extra bolagsstämma 22 juni 2017 i Biotech-IgG AB (org nr 556529-6224) punkt nummer 9 - Val av styrelseledamöter - med följande:

 

-          Ledamot 4 föreslås Andreas Haag, VD H Haag‘s Bygg och Snickeri AB

-          Ledamot 5 avses presenteras på extra bolagsstämman den 22 juni 2017.

 

Styrelsen

 

 

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.


Back to news