2017-06-08

Publicering av handlingar inför extra bolagsstämma

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, har som pressmeddelats 2017-05-22 kallats till extra bolagsstämma torsdagen den 22 juni 2017 kl 10.00 på IDEON Science Park, Scheelevägen 27, 223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 juni 2017, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 19 juni 2017 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-12 37 40, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com

 

Handlingar
Förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt 4 kap 4§ ABL finns tillgängliga hos Bolaget och kan även laddas ner nedan:

 

Bil 1. Kallelse 

Bil 2. Årsredovisning 2016

Bil 3. Delårsrapport 1 januari - 30 april 2017

Bil 4. Översiktlig granskningsrapport revisor 170430

Bil 5. Förvaltningsrevisionsrapport 170430

 

 

Styrelsen

 

 

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

  

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.


Back to news