2017-05-11

Rättelse kommuniké bolagsstämma

I stycket för fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition i kommuniké från bolagsstämma pressmeddelad 2017-05-10 angavs felaktigt möjlighet att utse minoritetsrevisor. Korrekt ordalydelse skall vara möjlighet att utse särskild granskare.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.


Back to news