2016-11-10

Rättelse - Sista dag för handel med BTA B

Bolagsverket har den 8 november 2016 registrerat den nyemission med företräde för befintliga aktieägare som Biotech-IgG AB (publ) genomförde 3-17 oktober 2016. Koncernen tillförs därmed genom nyemissionen ca 8,74 MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå till ca 280 TSEK. Efter emissionen kommer aktiekapitalet uppgå till 2 186 832,13 kr och antalet aktier i Biotech-IgG AB uppgå till 218 683 220 stycken av serie B.

 

Tidigare datum:

Tidigare har meddelats att sista dag för handel med Betald Tecknad Aktie (BTA B) kommer att äga rum den 14 november 2016. Stoppdagen i Euroclearsystemet är den 16 november 2016 och BTA B kommer att omvandlas till B-aktier per den 20 november 2016.

 

Nytt datum:

Sista dag för handel med Betald Tecknad Aktie (BTA B) kommer att äga rum den 11 november 2016. Stoppdagen i Euroclearsystemet är den 15 november 2016 och BTA B kommer att omvandlas till B-aktier per den 17 november 2016.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar


Back to news