2016-07-26

Avslut distributionsavtal i Norge

Bolaget meddelar härmed att det distributionsavtal som tecknats med DiaSorin Ireland Ltd (DiaSorin)(Dublin, Irland) tidigare under året avslutas. Produkterna har befunnits ej passa in i Bolagets sortiment då de tagit stora resurser i anspråk.

 

 

Styrelsen

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news