2016-06-15

Diskussioner om förvärv avslutade

Bolaget meddelar härmed att de diskussioner om en verksamhetsförändring i Biotech-IgG AB som pressmeddelats tidigare har avslutats. Ett intressant förslag om förvärv av en företagsgrupp har presenterats för Bolaget. Biotech-IgGs styrelse bedömde dock värderingen av företagsgruppen för hög för att förvärvet skulle kunna genomföras. I samråd med AktieTorget kommer handelsstoppet i aktien att hävas per 2016-06-15 klockan 11:00.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

  

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.


Back to news