2016-06-10

Informationsuppdatering angående handelsstopp i aktien

Bolaget meddelar härmed att de diskussioner om en verksamhetsförändring i Biotech-IgG AB som pressmeddelats tidigare fortsatt pågår. Delar av begärd information har erhållits, men behöver kompletteras för att definitivt beslut skall kunna tas. Bolaget förväntas kunna komma med definitivt besked om utfall påföljande vecka. I samråd med AktieTorget kommer aktien att hållas handelsstoppad tills definitivt besked kan ges.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.


Back to news