2015-10-12

Rättelse utfall nyemission och sista dag för handel med BTA B

2015-09-17 rapporterades felaktigt att antalet tecknade aktier i nyemissionen som ägde rum mellan 2015-08-31 och 2015-09-14 uppgick till 21 442 725 stycken av serie B. Korrekt antal tecknade aktier i emissionen uppgår till 22 437 123 st av serie B. Differensen beror på i tid gjord betalning av med företräde tecknade aktier, vilken ej hunnit kontoföras vid tiden för pressmeddelandet om utfallet.

 

 

Detta innebär att teckningsgraden i emissionen uppgår till 55 % och att Biotech-IgG Koncernen därmed tillförs 2 243 712,30 kr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 250 tkr. Aktiekapitalet ökar genom emissionen med 1 121 856,15 kr till totalt 6 560 496,60 kr och antalet aktier uppgår efter emissionen till totalt 131 902 932 st.

 

 

Sista dag för handel med Betald Tecknad Aktie (BTA B) kommer att äga rum den 14 oktober 2015. Stoppdagen i Euroclearsystemet är den 16 oktober 2015 och BTA B kommer att omvandlas till B-aktier per den 20 oktober 2015.

 

 

 

Styrelsen

 

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news