2015-09-17

Utfall nyemission

Biotech-IgG AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningsgraden i emissionen som ägde rum mellan 2015-08-31 och 2015-09-14 uppgick till 53 procent. Koncernen tillförs därmed genom nyemissionen ca 2,14 MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå till ca 250 TSEK. Antalet i nyemissionen tecknade aktier uppgår till 21 442 725 stycken av serie B. Efter emissionen kommer aktiekapitalet uppgå till 6 510 776,70 kr och antalet aktier i Biotech-IgG AB uppgå till 130 215 534 stycken av serie B.

 

Avräkningsnotor beräknas skickas ut med start 2015-09-18 till dem som tecknat utan företräde. Likviddag är 2015-09-23.

 

 

Styrelsen

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news