2015-08-28

Emissionsmemorandum augusti/september 2015

Styrelsen för Biotech-IgG AB (publ) har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna.

 

 

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 21 augusti 2015 kommer att få ett emissionsmemorandum samt de aktieägare med direktregistrerat innehav även en förtryckt emissionsredovisning per post till den i Euroclear Sweden AB angivna adressen. Såväl memorandum som anmälningssedel för teckning utan företräde kommer att finnas tillgängliga på Biotech-IgG AB:s hemsida www.biotech-igg.com, Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se samt AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se fr o m 28 augusti 2015.

 

 

Det tryckta memorandumet inkluderande anmälningssedel går att beställa från:

 

Mangold Fondkommission AB, Emissioner/Biotech-IgG, Box 55691, 102 15 Stockholm. Besöksadress: Engelbrektsplan 2. E-mail: emissioner@mangold.se. Telefon: 08-503 015 80 Fax: 08-503 01 551. Hemsida: www.mangold.se eller av Bolaget på nedanstående adress.

 

 

Styrelsen

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news