2015-06-01

Antalet utestående aktier per 2015-05-31

Under mars/april 2015 genomförde Biotech-IgG AB (tidigare Chemel AB) en nyemission med företräde för aktieägarna varvid tecknades 10 181 256 nya aktier av serie B (BIGG B). Emissionen registrerades av Bolagsverket 2015-05-06.


Emissionen ovan innebar att det totala antalet aktier i bolaget per den 31 maj 2015 uppgår till 108 772 809 B-aktier (BIGG B). Bolagets aktiekapital uppgår till 5 438 640,45 kr. Tidigare kommunicerat antal tecknade aktier 2015-03-25 uppgavs till 108 871 829 st där den minskade summan beror på ogiltigförklarad anmälningssedel.

 

Styrelsen

Biotech-IgG AB

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

  

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news