2015-03-09

Emissionsmemorandum mars 2015

Styrelsen för Biotech-IgG AB (publ) har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna.

 

Klicka på länkarna för att ladda ner memorandum och särskild anmälningssedel II för teckning av aktier utan företrädesrätt.

 

EMISSIONSMEMORANDUM

 

SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL II

 

 

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 27 februari 2015 kommer att få ett emissionsmemorandum samt en förtryckt emissionsredovisning per post till den i Euroclear Sweden AB angivna adressen. Såväl memorandum som anmälningssedel för teckning utan företräde kommer att finnas tillgängliga på Biotech-IgG AB:s hemsida www.biotech-igg.com  samt AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se fr o m 9 mars 2015.

 

Det tryckta memorandumet inkluderande anmälningssedel går att beställa från:

 

Sedermera Fondkommission, Backoffice, Importgatan 4, 262 73 Ängelholm, Tel 0431-47 17 00, Fax 0431-47 17 21, e-post: nyemission@sedermera.se eller av Bolaget på nedanstående adress.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news