2014-12-19

Nytt exklusivt distributionsavtal tecknat för multiplext diagnostiksystem till sjukvården

Biotech-IgG AB har tecknat ett exklusivt avtal med det brittiska bolaget Enigma Diagnostics Ltd. (Salisbury, Wiltshire, UK) om distribution av Enigma® MiniLab System, ett användarvänligt diagnostiksystem för sjukvården, bestående av instrument och tillhörande förbrukningsartiklar. Avtalet ger Biotech-IgG AB ensamrätt till försäljning av Enigma® MiniLab System på de svenska, danska och norska marknaderna. Systemet kommer att valideras lokalt i samarbete med svenska och danska sjukhus under januari-mars 2015 varefter försäljningen förväntas starta under andra kvartalet 2015. Med Enigma® MiniLab System har Biotech-IgG koncernen åter igen ett multiplext molekylärdiagnostiskt system för patientnära testning av virus och bakterier. Med Enigma® MiniLab System kan bolaget erbjuda en pris- och kvalitetsmässigt attraktiv produkt.

 

Enigma® MiniLab System har utvecklats av Enigma Diagnostics Ltd. (www.enigmadiagnostics.com) och är ett användarvänligt multiplext PCR*-system som kan användas i ett flertal olika diagnostiska applikationer. Enigma® MiniLab System integrerar multipel provbearbetning, amplifiering, detektion och analys i en enda process som ger tillförlitliga resultat inom loppet av endast 70-90 minuter. Det kräver minimal träning av personalen och en arbetsinsats på endast ca 2 min utan exakt pipettering av operatören. Analyspanelen för detektion av luftvägsrelaterade sjukdomar kommer att valideras under Q1 2015. Denna panel omfattar analys av influenza A & B och RSV (Respiratory Syncytial (sin-SISH-uhl) virus). Nya analyspaneler förväntas lanseras senare under året. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar patienthanteringen, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården

*PCR – Polymerase Chain Reaction – Metod att amplifiera DNA

 

 

Styrelsen

Biotech-IgG AB

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news