2014-12-16

Biotech-IgG: Distributionsrättigheter från LDN utökas till hela Skandinavien

Biotech-IgG AB har erhållit utökade försäljningsrättigheter från det tyska immundiagnostikbolaget Labor Diagnostika Nord (LDN). Försäljningsrättigheterna som tidigare enbart gällt Danmark har utökats till att gälla hela Skandinavien och innefattar under tre år framåt i tiden de danska, norska och svenska marknaderna med möjlighet till ytterligare förlängning därefter. Diagnostikprodukterna från LDN används i kliniska laboratorier, i livsmedelsanalys samt för forskningsändamål.

 

Labor Diagnostika Nord är ett ledande företag inom immundiagnostik för klinisk analys, biomedicinsk forskning och livsmedelskontroll. I dagsläget produceras ca 200 olika diagnostiska test för analys av biologiska substanser som biogena aminer, neurotransmittorer och aminosyror samt ämnen relaterade till födoämnesallergi och endokrinologi vid den ISO-certifierade huvudanläggningen i Nordhorn, Tyskland. Testerna marknadsförs globalt via ett nätverk av OEM-partners och distributörer.
 

 

Styrelsen

Biotech-IgG AB

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news