2014-11-04

Biotech-IgG erhåller ISO 14001:2004 certifiering

Biotech-IgG AB (publ) samt dess danska dotterbolag Biotech-IgG A/S har för första gången erhållit ISO-certifiering enligt ISO 14001:2004 för distribution och försäljning av diagnostik- och biotekprodukter. Certifieringen bedöms kunna ha en positiv effekt gentemot konkurrenter, bland annat i samband med bolagets deltagande i offentliga upphandlingar.

 

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard som utgör grunden för fastställande av miljöledning och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags företag. ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader.

 

Styrelsen

Biotech-IgG AB

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

  

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news