2014-09-09

Biotech-IgG:s produktportfölj utökas med nytt Ebola test

Biotech-IgG AB kan nu erbjuda ett helt nytt test från Ecoli s.r.o för diagnosticering av Ebola Zaire virusinfektion på den nordiska marknaden. Testet är ett så kallat kvalitativt PCR*-test och möjliggör detektering av Ebolavirus i ett brett spektrum av kliniskt material, dvs kroppsvätskor som blod, urin, saliv och vävnad. Testet är utvecklat för användning i kliniska laboratorier samt för forskningsändamål.

 

Ebola, eller Ebolafeber, är en epidemisk sjukdom som orsakas av Ebolavirus. Namnet kommer från Ebolafloden i Demokratiska Republiken Kongo, där de första utbrotten ägde rum 1976. Ebolafebern är en blödarfeber där viruset påverkar endotelcellerna i blodkärlen och minskar koagulationsförmågan, vilket leder till att blod läcker ur blodkärlen och patienten hamnar så småningom i hypovolemisk chock (cirkulationssvikt). Sjukdomen smittar via kroppsvätskor och är mycket dödlig. Virusstammen Ebola Zaire har en dödlighet på 80 procent.

 

Ecoli s.r.o tillhandahåller mer än 500 olika typer av AmpliSens® PCR diagnostiska kits för klinisk diagnostik av olika infektionssjukdomar som t ex HPV, HIV, Hepatit, andra sexuellt överförbara sjukdomar etc. Kiten är designade att kunna användas i standard laboratorieutrustning som elektrofores, FEP**- och realtids PCR-detektion.

 

*PCR – Polymerase Chain Reaction – en metod att amplifiera DNA. **FEP – Fluorescence End Point PCR – särskild PCR-metod som innefattar fluorescenta reagens.

 

 

Docent Dario Kriz

VD och Koncernchef

Biotech-IgG AB

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news