2014-07-17

Biotech-IgG överlåter distributionsrättigheter för FilmArray® System till bioMérieux

Biotech-IgG AB har slutfört överlåtelsen av distributionsrättigheterna för FilmArray® System på de svenska och danska marknaderna till bioMérieux Sweden AB. Överlåtelsesumman uppgår till 1,1 Mkr.

 

Biotech-IgG AB signerade under januari 2013 ett distributionsavtal för FilmArray® System på de svenska och danska marknaderna med det amerikanska bolaget Biofire Diagnostics Inc. Under sommaren 2013 pressmeddelade Biofire Diagnostics Inc att den globala franska medicinteknik-koncernen bioMérieux avsåg förvärva Biofire Diagnostics. Förvärvet gick slutgiltigt igenom under januari 2014.

 

Styrelsen

Biotech-IgG AB

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news