2014-05-07

Biotech-IgG breddar produktportföljen inom molekylärbiologisk diagnostik

Biotech-IgG Koncernen breddar sin produktportfölj genom att teckna distributionsavtal med Ecoli s.r.o. (CZ). Avtalet ger Biotech-IgG Koncernen exklusiv rätt att distribuera Ecoli s.r.o:s produktsortiment inom molekylärbiologisk diagnostik på de svenska, danska och norska marknaderna.

 

Ecoli s.r.o

Ecoli s.r.o tillhandahåller mer än 500 olika typer avAmpliSens® PCR* diagnostiska kits för klinisk diagnostik av olika infektionssjukdomar som t ex HPV, HIV, Hepatit, andra sexuellt överförbara sjukdomar etc. Kiten är designade att kunna användas i standard laboratorieutrustning som elektrofores, FEP**- och realtids PCR-detektion.

 

Ett flertal av dessa realtids-/FEP-kit gör det möjligt för analyslaboratoriet att i en enda multiplex PCR-reaktion säkerställa närvaro av ett flertal olika infektiösa komponenter, vilket samtidigt förkortar analystiden och därmed minskar kostnaderna för analys- och provtagning.

 

*PCR – Polymerase Chain Reaction – en metod att amplifiera DNA. **FEP – Fluorescence End Point PCR – särskild PCR-metod som innefattar fluorescenta reagens.

 

 

Docent Dario Kriz

VD och Koncernchef

Biotech-IgG AB

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news