2014-04-30

Antal utestående aktier per 2014-04-30

Biotech-IgG AB (publ) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare mellan den 3 mars till 31 mars 2014. Emissionen registrerades av Bolagsverket den 29 april 2014. Totalt tecknades 16 851 869 B-aktier i emissionen, vilket tillför bolaget 4 212 967,25 kr före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till ca 250 tkr. Totalt antal utestående aktier efter emissionen uppgår per den 30 april 2014 till 98 591 553 B-aktier.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news