2014-03-24

Andra FilmArray® ordern på skandinaviska sjukhusmarknaden

Biotech-IgG Koncernen har fått sin andra skandinaviska order från ett danskt sjukhus om inköp av ett FilmArray® instrument samt tillhörande förbrukningsartiklar under 2014. Ordern är den första på den danska marknaden för FilmArray® systemet. Den första ordern erhölls på den svenska marknaden under december 2013, vilket pressmeddelades 2013-12-18. Den danska ordern kommer uppskattningsvis att under 2014 generera en sammanlagd fakturering på som lägst 350 tkr och som högst 450 tkr.

 

 

Docent Dario Kriz

VD och Koncernchef

Biotech-IgG AB

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

  

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news