2014-03-18

Utfall i pågående nyemission efter ordinarie teckningstid

Styrelsen har den 17 mars 2014 tagit beslut om att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen med företräde för aktieägarna till och med den 31 mars 2014. Emissionen hade under ordinarie teckningstid tecknats till ca 28 % eller ca 3,6 Mkr av emissionens totala belopp på 13,0 Mkr.

 

Bolaget har under 2014 uppvisat en uppåtgående trend med avseende på försäljningen och bolaget vill därför ge möjlighet till ytterligare investerare att teckna sig för aktier genom en förlängning av teckningstiden i den pågående nyemissionen till och med den 31 mars 2014.

 

Ytterligare information om emissionen och bolaget ges i det memorandum som bolaget har publicerat i samband med nyemissionen. Memorandumet kan laddas ner via bolagets hemsida www.biotech-igg.com eller AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se eller beställas på nedanstående adress.

 

Styrelsen

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.

 


Back to news