2014-03-06

Biotech-IgG breddar produktportföljen med cancerdiagnostikprodukter

Biotech-IgG Koncernen breddar sin produktportfölj genom att teckna distributionsavtal med Amoy Diagnostics Co Ltd, Xiamen, Kina. Avtalet ger Biotech-IgG koncernen rätt att distribuera Amoy Diagnostics produktsortiment inom cancerdiagnostik på de svenska, danska och norska marknaderna.

 

 

Amoy Diagnostics Co Ltd

Amoy Diagnostics (www.amoydx.com) tillhandahåller molekylärbiologiska diagnostikprodukter till kunder inom sjukvård, akademiska institutioner och läkemedelsföretag. Bolaget har en omfattande produktportfölj av tester som fokuserar på att detektera mutationer och genuttryck i FFPE* cancervävnad.

 

Testerna är baserade på realtids-PCR teknologi så kallad ADx-ARMS. Flera av testerna** har erhållit IVD-CE-märkning. De användarvänliga testerna ger provsvar inom 90 min och har validerats på ett flertal PCR instrument från kända tillverkare som är vanligt förekommande i diagnostiska laboratorier.

 

 

*FFPE- formalin-fixed, paraffin-embedded. **Tester för mutationer i EGFR, KRAS, ROS1, PIK3CA, EML4-ALK och BRAF generna.

 

 

Docent Dario Kriz

VD och Koncernchef

Biotech-IgG AB

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news