2014-01-15

Rättelse beslut om att föreslå nyemission med företräde för aktieägarna

I pressmeddelande daterat 2014-01-14 där styrelsen har fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma 13 februari 2014 för att föreslå stämman att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har felaktigt angivits att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 3 mars 2014 till 14 mars 2014. Korrekt lydelse i förslaget skall vara:

 

att handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 3 mars 2014 till 12 mars 2014;

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB (publ), Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news