2013-12-18

Första FilmArray® ordern på svenska sjukhusmarknaden

Biotech-IgG AB (publ) har tecknat avtal med ett svenskt sjukhus om försäljning av ett FilmArray® instrument samt tillhörande förbrukningsartiklar under 2013-2014. Ordern är den första på den svenska marknaden för FilmArray® systemet och kommer uppskattningsvis att under 2013-2014 generera en sammanlagd fakturering på upp till 1,2 Mkr.

 

Docent Dario Kriz

VD och Koncernchef

Biotech-IgG AB

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news