2013-10-31

Biotech-IgG förstärker produktportföljen inom Borrelia diagnostik

Biotech-IgG AB har träffat avtal med den amerikanska immundiagnostikleverantören Immunetics Inc. (Massachusetts, USA) om exklusiv distribution av produkter inom bland annat Borrelia diagnostik på de danska och norska marknaderna. Produkterna utgör en förstärkning av Biotech-IgGs nuvarande sortiment inom Borrelia diagnostik och är ett viktigt steg i Bolagets målsättning att kunna erbjuda ett komplett Borrelia diagnostik sortiment på den Skandinaviska marknaden till kunder inom sjukvård och diagnostik. Utöver Borrelia diagnostik omfattar avtalet även produkter inom snabbdiagnostik samt Western- och Miniblott diagnostik för ett flertal olika sjukdomstillstånd.

 

Borrelia, eller borrelios, är en bakteriell infektionssjukdom som kan överföras via fästingar. Bakterierna som orsakar borrelios hos människa i Sverige och Europa i övrigt, är en av de tre närbesläktade arterna Borrelia burgdorferiBorrelia garinii eller Borrelia afzelii. Vid fästingbett överförs borreliabakterier från fästingen normalt inom ett tidsintervall av 24 till 36 timmar. Ju förr fästingen avlägsnas desto mindre är risken att bli smittad. Om man misstänker borreliainfektion, särskilt vid allmänsymptom som hudrodnad runt bettet, trötthet, huvudvärk, lätt feber och ledbesvär, bör man söka läkare så snart som möjligt så att diagnos kan ställas och rätt behandling kan sättas in.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news