2013-09-05

Fullständigt förslag inför extra bolagsstämma

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, har som pressmeddelats 2013-08-29 kallats till extra bolagsstämma måndagen den 30 september 2013 kl 10.00 på IDEON Agora, Rum Brainstorm, Scheelevägen 15, 223 70 Lund. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 september 2013, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 25 september 2013 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-12 37 40, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com

 

Handlingar
Förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt 4 kap 4§ ABL finns tillgängliga hos Bolaget och kan laddas ner nedan från och med torsdagen 5 september 2013.

Styrelsen

 

Bil 1. Fullständigt förslag om nyemission

Bil 2. Årsredovisning för 2012

Bil 3. Revisionsberättelse för 2012

Bil 4. Styrelsens redogörelse enligt ABL 13 kap 6 §

Bil 5. Revisors yttrande enligt ABL 13 kap 6 §

 

 

Biotech-IgG AB (publ), Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news