2013-04-02

Validering av FilmArray® System i Danmark avslutad enligt plan

Biotech-IgG meddelar härmed att den validering av FilmArray® System som aviserats i tidigare pressmeddelande 2013-01-08 har avslutats i enlighet med plan och med positivt resultat. Valideringen har skett på ett större sjukhus i Danmark. Resultatet av valideringen kommer att skickas in av sjukhusets forskarteam för publicering i en vetenskaplig tidskrift.

 

Bolaget genomför i dagsläget även validering av FilmArray® System på ett större svenskt sjukhus. Denna validering beräknas vara avslutad i mitten av april 2013. Försäljningen förväntas därefter starta under andra kvartalet 2013.

 

FilmArray® System

Biotech-IgG koncernen erhöll under januari 2013 genom avtal ensamrätt till distribution av FilmArray® System på de svenska och danska marknaderna. FilmArray® System har utvecklats av Biofire Diagnostics Inc. och är ett användarvänligt multiplext PCR-system som kan användas i ett flertal olika diagnostiska applikationer. FilmArray® System integrerar provbearbetning, amplifiering, detektion och analys i en enda process som ger tillförlitliga resultat inom loppet av endast ca en timme. Det kräver minimal träning av personalen och endast en arbetsinsats på ca 2 min utan exakt pipettering av operatören. Analyspanelen för detektion av luftvägsrelaterade sjukdomar kommer att valideras under Q1 2013. Denna panel omfattar analys av 21 virus och bakterier som kan orsaka infektioner i de övre luftvägarna, inkluderande bland annat influenza A & B, RSV samt mycoplasma pneumoniae. Analyspaneler som analyserar patogener som kan orsaka blodinfektioner, gastrointestinala infektioner samt infektionsframkallad diarré kommer att lanseras senare under året och året därpå. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar behandling av patienten, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news