2013-03-19

Emissionsmemorandum mars/april 2013

Emissionsmemorandum Särskild anmälningssedel II

 

BIGG_memorandum_130319_s_1.jpg BIGG_memorandum_130319_anms_II.jpg

 

Styrelsen för Biotech-IgG AB (publ) har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna.

 

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 15 mars 2013 kommer att få ett emissionsmemorandum samt en förtryckt emissionsredovisning per post till den i Euroclear Sweden AB (VPC) angivna adressen. Såväl memorandum som anmälningssedel för teckning utan företräde kommer att finnas tillgängliga på Biotech-IgG AB:s hemsida www.biotech-igg.com fr o m 19 mars 2013. Det tryckta memorandumet inkluderande anmälningssedel går att beställa på nedanstående adress, via e-post info@biotech-igg.com och via fax 046-12 37 60.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook


Back to news