2013-03-07

Dotterbolag tecknar distributionsavtal med internationellt diagnostikföretag

Biotech-IgG ABs (fd Chemel AB) danska dotterbolag Biotech-IgG A/S har tecknat ett distributionsavtal med ISO-certifierade USCN Life Science, Inc-koncernen.  Avtalet ger Biotech-IgG A/S rätt till försäljning på den danska marknaden av USCN Life Science produkter, som innefattar antikroppar, proteiner och immundiagnostiska kit för sjukvårdsdiagnostik och Life Science applikationer.

 

USCN Life Science Inc-koncernen med försäljnings-, produktions- och forskningsenheter i Houston, Texas, USA och Wuhan, Kina tillhandahåller innovativa forskningsverktyg och produkter för undersökning och fastställande av molekylära mekanismer inom olika Life Science och sjukvårdsdiagnostiska applikationer.

 

Styrelsen

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news