2013-01-10

Kursuppgång efter tecknande av distributionsavtal

Som tidigare har pressmeddelats 2013-01-08 har Biotech-IgG AB (fd Chemel AB) tecknat ett exklusivt avtal med det amerikanska bolaget Biofire Diagnostics, Inc. (Salt Lake City, Utah, USA) om distribution av FilmArray® System, ett användarvänligt diagnostiksystem för sjukvården, bestående av instrument och tillhörande förbrukningsartiklar. Avtalet ger Biotech-IgG AB ensamrätt till försäljning av FilmArray® System på de svenska och danska marknaderna. FilmArray är en ny produkt, vilket gör det svårt att bedöma hur den kommer att tas emot på de svenska och danska marknaderna. Biofire Diagnostics, Inc. har offentliggjort genom pressmeddelande att man i september 2012 redan har levererat över 200 FilmArray® enheter till 65 olika sjukhus i USA och EU.

 

Biotech-IgG ABs aktiekurs har liksom många av de mindre bolagen under de senaste åren haft en nedåtgående trend som nu har brutits i och med signerandet av ovan nämnda distributionsavtal. Biotech-IgG AB är mycket glada över marknadens förtroende och den kursuppgång som distributionsavtalet har inneburit och som har återställt aktiens värde till början av 2010 års nivåer.  Bolaget arbetar målmedvetet med att utöka antalet distributionsavtal och leverantörer för expansion av verksamheten och ser detta avtal som det första i raden av nya lovande möjligheter.

 

FilmArray® System

FilmArray® System har utvecklats av Biofire Diagnostics Inc. och är ett användarvänligt multiplext PCR-system som kan användas i ett flertal olika diagnostiska applikationer. FilmArray® System integrerar provbearbetning, amplifiering, detektion och analys i en enda process som ger tillförlitliga resultat inom loppet av endast ca en timme. Det kräver minimal träning av personalen och endast en arbetsinsats på ca 2 min utan exakt pipettering av operatören. Analyspanelen för detektion av luftvägsrelaterade sjukdomar kommer att valideras under Q1 2013. Denna panel omfattar analys av 21 virus och bakterier som kan orsaka infektioner i de övre luftvägarna, inkluderande bland annat influenza A & B, RSV samt mycoplasma pneumoniae. Analyspaneler som analyserar patogener som kan orsaka blodinfektioner, gastrointestinala infektioner samt infektionsframkallad diarré kommer att lanseras senare under året. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar patienthanteringen, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

Moderbolaget Biotech-IgG AB tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion och utveckling av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget är leverantörer av ett brett sortiment av immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd samt produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news