2013-01-08

Exklusivt distributionsavtal tecknat för unikt diagnostiksystem till sjukvården

Biotech-IgG AB (fd Chemel AB) har tecknat ett exklusivt avtal med det amerikanska bolaget Biofire Diagnostics, Inc. (Salt Lake City, Utah, USA) om distribution av FilmArray® System, ett användarvänligt diagnostiksystem för sjukvården, bestående av instrument och tillhörande förbrukningsartiklar. Avtalet ger Biotech-IgG AB ensamrätt till försäljning av FilmArray® System på de svenska och danska marknaderna.  Systemet kommer att valideras i samarbete med svenska och danska sjukhus under januari -februari 2013 varefter försäljningen förväntas starta under andra kvartalet 2013. Enligt Biotech-IgGs egna bedömningar kan avtalet ge en betydande försäljning i koncernen redan under 2013.

 

”Vi är mycket glada över att FilmArray® System nu ingår i vår produktportfölj och har redan noterat ett ökande intresse för dessa produkter. Framstegen inom utvecklingen av molekylära testmetoder som FilmArray®, gör det numera möjligt att framställa högsensitiva och tillförlitliga multianalysplattformar för screening av ett brett spektrum av virus och bakterier inom loppet av en timme. Detta är en mycket spännande utveckling av mikrobiologin samt av tester för infektionssjukdomar och som i förlängningen kommer att förbättra behandlingen av patienter och minska kostnader” säger Dr Kirstin Kriz, VD för Biotech-IgG A/S och marknadsansvarig för Biotech-IgG Koncernen.

 

FilmArray® System

FilmArray® System har utvecklats av Biofire Diagnostics Inc. och är ett användarvänligt multiplext PCR-system som kan användas i ett flertal olika diagnostiska applikationer. FilmArray® System integrerar provbearbetning, amplifiering, detektion och analys i en enda process som ger tillförlitliga resultat inom loppet av endast ca en timme. Det kräver minimal träning av personalen och endast en arbetsinsats på ca 2 min utan exakt pipettering av operatören. Analyspanelen för detektion av luftvägsrelaterade sjukdomar kommer att valideras under Q1 2013. Denna panel omfattar analys av 21 virus och bakterier som kan orsaka infektioner i de övre luftvägarna, inkluderande bland annat influenza A & B, RSV samt mycoplasma pneumoniae. Analyspaneler som analyserar patogener som kan orsaka blodinfektioner, gastrointestinala infektioner samt infektionsframkallad diarré kommer att lanseras senare under året. Kundmålgruppen är akutmottagningar, intensivvårdsenheter, pediatriska avdelningar samt vårdcentraler. Snabbare resultat förbättrar patienthanteringen, förhindrar spridning av sjukdomar och sparar kostnader inom hälso- och sjukvården.

 

 

Styrelsen

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

Moderbolaget Biotech-IgG AB tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion och utveckling av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget är leverantörer av ett brett sortiment av immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd samt produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news