2012-11-08

Sista dag för handel med BTA

Biotech-IgG AB (fd Chemel AB) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare. Totalt tecknades 40 968 467 aktier av serie B i emissionen, vilket tillför bolaget 2 048 423,35 kr före emissionskostnader. Totalt antal utestående aktier efter emissionen uppgår till 72 717 875 st av serie B.

 

Sista dag för handel med Betald Tecknad Aktie (BTA) kommer att äga rum den 12 november 2012. Stoppdagen i Euroclearsystemet är den 15 november 2012 och BTA kommer att omvandlas till vanliga aktier per den 19 november 2012.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Moderbolaget Biotech-IgG AB tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion och utveckling av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget är leverantörer av ett brett sortiment av immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd samt produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news