2012-10-31

Flaggningsmeddelande

Genom Biotech-IgG AB:s pressmeddelande daterat den 31:e oktober 2012 klockan 7:51  har marknaden informerats om att det totala antalet utestående aktier i bolaget p g a företrädesemissionen har ökat till 72 717 875 stycken. Skälet till detta flaggningsmeddelande är att ovan nämnda förändring av antalet utgivna aktier medför att kapital- och röstandelen för följande personer passerar flaggningsgränsvärdet på 10 %.

- European Institute of Science AB (EURIS) (från 7,4 % till 10,4 %)


- Dario Kriz och Kirstin Kriz med bolaget EURIS (från 8,2 % till 10,7 %)


- Margareta Kriz (f d Pené) med bolaget EURIS (från 7,4 % till 10,4 %)

 

 

Lund den 31 oktober 2012

 

Styrelsen

 

 

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordfönde: Dr Margareta Krook

 

 

Moderbolaget Biotech-IgG AB tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolagen är leverantörer av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news