2012-10-31

Antalet utestående aktier per 2012-10-31

Under augusti/september 2012 genomförde Biotech-IgG AB (tidigare Chemel AB) en nyemission med företräde för aktieägarna varvid tecknades 40 968 467 nya aktier av serie B (BIGG B).

Emissionen ovan innebär att det totala antalet aktier i bolaget per den 31 oktober 2012 uppgår till 72 717 875 B-aktier (BIGG B). Bolagets aktiekapital uppgår till 3 635 893,75 kr.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

 

Moderbolaget Biotech-IgG AB tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion och utveckling av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget är leverantörer av ett brett sortiment av immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd samt produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news