2012-09-18

Utfall av nyemission

Biotech-IgG AB (publ) (fd Chemel AB) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningsgraden i emissionen som ägde rum mellan 2012-08-30 och 2012-09-13 uppgick till 64 procent. Koncernen tillförs därmed genom nyemissionen 2.0 MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå till ca 250 TSEK.

 

”Detta är ett välkommet tillskott till Bolagets kassa som ger Biotech-IgG möjlighet att utveckla verksamheten vidare. Vi är mycket glada att så många valde att teckna sig samt att två av bolagets huvudägare valde att gå in och teckna hela sina andelar samt ytterligare aktier utan företräde”, säger styrelseordförande Margareta Krook.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

 

 

Moderbolaget Biotech-IgG AB tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion och utveckling av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget är leverantörer av ett brett sortiment av immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd samt produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news