2012-08-27

Emissionsmemorandum augusti/september 2012

Styrelsen för Biotech-IgG AB (publ) har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna.

 

Klicka på bilderna nedan för att ladda ner memorandum och anmälningssedel utan företräde

 

 

BIGG_memorandum_sid_1.jpg_120827.jpg BIGG_memorandum_anmsed_120827.jpg

 

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 17 augusti 2012 kommer att få ett emissionsmemorandum, särskild anmälningssedel samt en förtryckt emissionsredovisning per post till den i Euroclear Sweden AB (VPC) angivna adressen. Såväl memorandum som anmälningssedel för teckning utan företräde kommer att finnas tillgängliga på Biotech-IgG AB:s hemsida www.biotech-igg.com fr o m 27 augusti 2012. Det tryckta memorandumet inkluderande anmälningssedel går att beställa på nedanstående adress, via e-post info@biotech-igg.com och via fax 046-12 37 60.

 

Styrelsen

 

Biotech-IgG AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordfönde: Dr Margareta Krook

 

 

 

Moderbolaget Biotech-IgG AB tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolagen är leverantörer av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.


Back to news